Dokumentacija o kozmetičkom proizvodu za EU

PIF (Product Information File) predstavlja sabranu dokumentaciju u kojoj se nalaze podaci o kozmetičkom proizvodu (naziva se još propratna dokumentacija kozmetičkog proizvoda ili dosije kozmetičkog proizvoda).
Zahteve za kozmetičke proizvode propisuje EU Uredba 1223/2009/EC o kozmetičkim proizvodima koja je zamenila Kozmetičku direktivu 76/768/EC i od jula 2013. godine primenjuje se u potpunosti.
U skladu sa EU Uredbom 1223/2009/EC o kozmetičkim proizvodima, pre plasiranja kozmetičkog proizvoda na tržište Evropske Unije potrebno je pripremiti propratnu dokumentaciju proizvoda odnosno dosije sa podacima o kozmetičkom proizvodu – Product Information File (PIF). PIF se sastoji od sledećih poglavlja:
 • 1. Detaljan opis kozmetičkog proizvoda (neophodne informacije za povezivanje kozmetičkog proizvoda sa dokumentacijom)
 • 2. Izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda (Cosmetic Product Safety Report – CPSR)

Deo A: Informacije o bezbednosti kozmetičkog proizvoda:

 • Kvalitativni i kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda
 • Fizičko-hemijske karakteristike i stabilnost kozmetičkog proizvoda
 • Mikrobiološki kvalitet
 • Nečistoće, tragovi, i informacije o materijalu za pakovanje (ambalaža)
 • Propisana normalna ili razumno predviđena upotreba
 • Podaci o izloženosti kozmetičkom proizvodu
 • Podaci o izloženosti pojedinim supstancama kozmetičkog proizvoda
 • Toksikološki profil supstanci kozmetičkog proizvoda
 • Neželjeni efekti pri ili nakon korišćenja kozmetičkog proizvoda

Deo B: Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda - ocena stručnog procenitelja (eng. Safety Assessor):

 • Zaključak procene
 • Uputstvo za upotrebu proizvoda i upozorenja
 • Rasuđivanje
 • Odobrenje procenitelja (s kompetencijama procenitelja)
 • 3. Detaljan opis proizvodnog procesa
 • 4. Dokaz (potpisana izjava) o usklađenosti sa dobrom proizvođačkom praksom – GMP
 • 5. Dokaz za efekte kozmetičkog proizvoda koji se navode kao tvrdnje (claim)
 • 6. Izjava o (ne)testiranju kozmetičkog proizvoda na životinjama (ili podaci o testiranju na životinjama, ukoliko je sprovedeno, u svrhu plasiranja na tržišta izvan Evropske Unije)
 • 7. Označavanje koje obuhvata primarno i sekundarno pakovanje
EU tržište obuhvata sledeće države: Austriju, Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Nemačku, Grčku, Mađarsku, Irsku, Italiju, Letoniju, Litvaniju, Luksemburg, Maltu, Holandiju, Poljsku, Portugaliju, Rumuniju, Slovačku, Sloveniju, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske i države EFTA: Norvešku, Švajcarsku, Island, Lihenštajn.
Mi Vam možemo pripremiti PIF za bilo koju kategoriju kozmetičkih proizvoda/kozmetike. Kozmetički proizvodi/kozmetika obuhvataju: kremove, emulzije, losione, gelove i ulja za kožu, maske za lice, obojene baze (tečnosti, paste, pudere), make-up pudere, pudere nakon kupanja, higijenske pudere, toaletne sapune, mirišljave sapune, parfeme, proizvode za kupanje i tuširanje (soli, pene, ulja, gelove), toaletne vode i kolonjske vode, depilatore, dezodoranse i antiprespiranse, boje za kosu, proizvode za stilizovanje kose, proizvode za uvijanje, ispravljanje i fiksiranje kose, proizvode za čišćenje kose (losione, pudere, šampone), proizvode za kondicioniranje kose (losione, kremove, ulja), proizvode za friziranje kose (losione, lakove, brilijantine), proizvode za brijanje (kreme, pene, losione), make-up i proizvode za uklanjanje make-up, proizvode namenjene za primenu na usnama, proizvode za negu zuba i usta, proizvode za negu noktiju i make-up, proizvode za eksternu intimnu higijenu, proizvode za sunčanje, proizvode za samopotamnjivanje, proizvode za izbeljivanje, proizvode protiv bora.
Sve o cenama možete naći na ovoj strani...
Kontakt: Srbija, Beograd